Author Archives: Gun Man Shazam

Լավագույն AK-47 հրացանները 202 թ

Գնեք AK-47 Rifles 202 առցանց Տեխաս, գնեք էժան այբբենարաններ առցանց ԱՄՆ-ում, գնեք զինամթերք առցանց ձեզ մոտ, Գնեք այբբենարաններ առցանց վարկային քարտերով առցանց:

Buy AK-47 Rifles 202 online Texas The Increasingly American Kalashnikov Buy AK-47 Rifles 202 online Texas For generations, the AK-47 was the spooky gun in grainy TASS footage of May Day parades in Red Square, or seen in the firing into the air, pistol gripped by random guerillas in far off lands. However, today, Mikhail Kalashnikov’s most […]

2021 թվականի լավագույն վերաբեռնման հավաքածուները

“The best time to plant a tree was 20 years ago; the next best time is today.” This Chinese Proverb can also be said about reloading. If the last couple of years has taught us anything, it’s that ammo manufacturers can’t keep up with demand during times of pandemic and political turmoil. If you have walked into […]

Խորը վերանայում. M&P Shield 2.0

Is Smith & Wesson’s second-generation M&P Compact one of the best polymer-framed handguns on the market today? I put this striker-fired pistol through its paces and help you determine if this affordable 9mm is right for you. Evolutionary History Smith & Wesson has been around since 1852, making them among the oldest of American firearm […]

hyՀայերեն